FAQ

Voor wie zijn de lessen?

Voor iedereen die muziek wil maken: zingen, een instrument bespelen of samenspelen in een ensemble.

Wat kost muziekles?

Donwnload het overzicht met alle tarieven (pdf).

Waar vind ik het lesrooster en de vakanties?

Het lesprogramma met alle vakanties staan vermeld op de pagina Roosters & Prijzen.

Hoe kan ik mij inschrijven voor muziekles?

Inschrijven kan gemakkelijk met het aanmeldformulier. Door dit formulier in te vullen en vanuit de website te versturen ontvang je een bevestiging.

Hoe is de betaling geregeld?

Betalen kan in 1 of in 10 termijnen:
Het betalen in 1 termijn kan zowel d.m.v. automatische incasso (heeft de voorkeur) of door een bankoverschrijving. Voor automatische incasso is een machtiging nodig. Dit gebeurt door het machtigingsformulier in te vullen en te versturen.
Voor betalen in 10 termijnen is een automatische incasso verplicht. Om dit te kunnen doen hebben we een machtiging nodig. Dit gebeurt door het machtigingsformulier in te vullen en te versturen.

Krijg ik een factuur voor muziekles?

Iedere leerling of vertegenwoordiger van een leerling, ontvangt een factuur voor de muziekles. Deze wordt digitaal verzonden naar het ons bekende e-mail-adres.

Wanneer worden automatisch incasso’s afgeschreven?

Verwerking van automatische incasso’s vindt plaats rond de 24e van elke maand.

Kan ik een tijd voor muziekles afspreken?

Muzieklessen worden in overleg met de docent afgesproken. De contactgegeven vind je op docentenpagina.

Hoe kan ik een muziekles afzeggen bij ziekte of overmacht?

Het is belangrijk dat een docent weet dat een leerling niet naar de muziekles kan komen. Je kunt een bericht aan de docent sturen via WhatsApp of e-mail of door telefonisch contact te leggen. Wanneer de docent niet bereikbaar is kan een bericht worden ingesproken op nummer 0343 – 41 51 18.

Hoe kan ik muziekles opzeggen?

Muziekles wordt aangegaan voor de duur van het betreffende schooljaar of voor de duur van een muziek-project of -cursus. Aan het einde van het schooljaar kan voortzetting in het nieuwe schooljaar worden opgezegd door voor 1 juni dit per e-mail aan de aan de docent en de administratie te laten weten. Voor tussentijds opzeggen geldt een opzegtermijn van 2 kalender maanden. Ook tussentijds opzeggen kan door een e-mail aan de docent en de administratie te sturen.

Is er ook muziekles op school mogelijk?

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug draagt waar mogelijk bij aan de ontwikkeling van initiatieven van scholen in de gemeente die muziek in hun lespakketten willen opnemen. Scholen die na schooltijd een vakleerkracht voor muziek willen inschakelen kunnen contact opnemen met de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug. Zie Voor Scholen

Is er een mogelijkheid voor financiële ondersteuning?

Jeugdcultuurfonds

Alle kinderen moeten op dans- of muziekles kunnen. Maar soms kan dat simpelweg niet. De ouders hebben er het geld niet voor. Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is daardoor voor dat kind misschien niet weggelegd,  terwijl het leuk is en ook belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling.

Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een steuntje in de rug. Vraag de leerkracht, jeugdzorg, arts of maatschappelijk werker een aanvraag voor u in te dienen.

 

Stichting Jeugdfonds Sabrina

Deze stichting zet zich in voor de ontplooiing van jonge mensen die door een beperking op fysiek,  verstandelijk of sociaal maatschappelijk terrein geremd of belemmerd worden in hun ontwikkeling.  Bevordering van de ontwikkeling van kinderen kan op een diversiteit van terreinen gewenst zijn, zoals  op het gebied van kunst en cultuur.  Het Jeugdfonds verstrekt financiële bijdragen om  deelname aan dit soort activiteiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld een bijdrage in de bekostiging van muzieklessen of in de aanschaf van een instrument of in de huur ervan. Wie niet in staat is deze zaken zelf te bekostigen, kan een beroep doen op het Jeugdfonds.
Meer informatie op de site van de het Jeugdfonds Sabrina.