Voor Scholen

Bevordering van het Muziekonderwijs

De Heuvelrug Muziekschool brengt muziek naar het basisonderwijs, zowel binnen als buiten het lesrooster.

De bevordering van het muziekonderwijs aan kinderen in basisscholen krijgt weer meer aandacht van de nationale overheid en culturele instellingen. Kijk eens naar wat de programma’s Muziekimpuls, het Leerorkest en de Classic Express allemaal in beweging brengen.

De initiatieven gaan er vanuit dat de basisscholen voor de aanvraag samenwerken met culturele instellingen, zoals muziekscholen, en zelf ook een deel bekostigen. Met name door de regeling Muziekimpuls lijkt het muziekonderwijs voor jonge kinderen weer uit het dal te komen. Wij willen meewerken aan de nieuwe samenwerkingsvormen tussen muziekscholen en basisscholen. De Heuvelrug Muziekschool kan scholen helpen weer meer muziek in de lesroosters te krijgen:

  • in overleg met de leerkrachten van de school stellen we meerjarige lesprogramma’s op
  • we helpen bij het aanvragen van subsidie
  • als erkende culturele instelling zijn we ook partner in de subsidieaanvraag
  • we brengen de scholen in contact met vakleerkrachten die het lesprogramma kunnen uitvoeren

Naast de nationale subsidieregelingen kunnen we ook op projectbasis samen met scholen muziekprogramma’s ontwikkelen. Denk hierbij aan musicals, talentenjachten, computer-en-muzieklessen en programma’s voor de naschoolse opvang. Voor de financiële ondersteuning van deze projecten zal de Heuvelrug Muziekschool culturele stichtingen op regionaal en nationaal niveau en het bedrijfsleven benaderen.

We nodigen schoolbesturen en leden van ouderraden uit om vrijblijvend contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur.