SEPA

Machtiging doorlopende SEPA Incasso

Beste leerling/cursist, ouder/verzorger,

Evenals voorgaande jaren biedt de Heuvelrug Muziekschool de gelegenheid om het les-/cursusgeld automatisch te laten incasseren. Dit is voor alle betrokkenen gemakkelijker. Het kan in één of in vier termijnen aan het eind van de maanden oktober, november, december en januari.

Hiervoor is schriftelijke toestemming nodig. Je kunt deze verlenen door de gegevens in het formulier in te vullen en de machtiging met aangevinkt akkoordverklaring te versturen (verstuurknop).

Het kan in 1 of in 10 termijnen worden betaald. De 10 termijnen gelden voor een volledig cursusjaar. Deze worden met automatische incasso geïncasseerd in de maanden september tot en met juni.

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schijven. En je geeft jouw bank toestemming om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug.

Als je  het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Vul het formulier in

Binnen een paar stappen geregeld met uw bankpas bij de hand!

  * Roepnaam leerling/cursist

  * Achternaam leerling/cursist

  * Voorletters rekeninghouder

  * Achternaam rekeninghouder

  * Adres rekeninghouder

  * Postcode rekeninghouder

  * Woonplaats rekeninghouder

  * IBAN-nummer

  Incasso-frequentie?

  Voor regulier muziekonderwijs (inschrijving cursusjaar): bedrag voldoen in één termijnVoor regulier muziekonderwijs (inschrijving cursusjaar): bedrag voldoen in 10 termijnen of bij latere inschrijving naar evenredigheid van het resterende cursusjaarVoor een kennismakingspakket, een 10-lessenkaart, een project of een cursus van enkele maanden betaling in 1 termijn bij aanvang

  * E-mail rekeninghouder

  * E-mail, ter controle

  Ik ga akkoord met de automatische incasso op de hiervoor beschreven wijze