Privacy Verklaring Heuvelrug Muziekschool

Organisatie

Onder de naam Heuvelrug Muziekschool faciliteert de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug  muziekonderwijs in het Cultuurhuis ‘Pléiade’, Kerkplein 12, 3941 HV Doorn. Contactadres privacy gerelateerde vragen: Stefan van Schijndel (voorzitter) svschijndel@gmail.com.

Website Heuvelrug Muziekschool

De website van de Heuvelrug Muziekschool is voor iedereen toegankelijk. Deze is gemaakt voor geïnteresseerden in ons aanbod van muzieklessen en activiteiten. De website maakt gebruik van cookies om deze goed te laten functioneren in de browser van de gebruiker. Wij registreren geen gegevens van bezoekers van de website voor commerciële doeleinden. Klikgedrag wordt bijgehouden om de website te verbeteren. IP-adressen worden gemaskeerd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Als u informatie aanvraagt via onze website of een contact formulier invult, dan vragen wij persoonlijke gegevens van u. Wij verwerken deze gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zijn beveiligd tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Heuvelrug Muziekschool kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekening nummer
  • Indien minderjarig: de naam van uw verzorger of uw wettelijke vertegenwoordiger

De persoonsgegevens zijn nodig voor muziekonderwijs.

Deze gegevens gebruiken wij om u, op uw verzoek, te kunnen informeren over onze muzieklessen en voor het tot stand komen en uitvoeren van een muziekles overeenkomst tussen docent en leerling. Dit doen wij via telefoon, e-mail, of post.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Heuvelrug Muziekschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het geven van het afgesproken muziekonderwijs en om te voldoen aan daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met anderen

Heuvelrug Muziekschool verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Iedere leerling heeft recht op inzage en correctie van de van hem vastgelegde gegevens.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Copyright Heuvelrug Muziekschool 25 mei 2018