Over Ons

De Heuvelrug Muziekschool

Docenten

De docenten van de Heuvelrug Muziekschool geven muzieklessen voor jong en oud in de regio Zuid-Oost Utrecht. De docenten hebben een conservatoriumopleiding voltooid en zijn bevoegd om les te geven. Zij zijn zelfstandige ondernemers waarvoor de Stichting Culturele Vorming Heuvelrug (zie onder) de lessen faciliteert. De cursist heeft na aanmelding een overeenkomst met de docent.

Lessen en Uitvoeringen

De Heuvelrug Muziekschool is een actieve muziekschool met een ruim aanbod van individuele lessen, groepslessen en ensembles voor jong en oud. Veruit de meeste leerlingen zitten op de basisschool of volgen voortgezet onderwijs. Daarnaast verzorgt de school individuele lessen en ensemblespel voor volwassenen.

  • De school organiseert voorspeel- en samenspeelactiviteiten waaraan alle leerlingen kunnen deelnemen.
  • De lessen worden gegeven in het Cultuurhuis “Pléiade” in het centrum van Doorn dat goed bereikbaar is met particulier en openbaar vervoer.

Samenwerking met Scholen

De muziekschool werkt samen met basisscholen in de gemeente om muziek weer een stevige plaats te geven in de lesprogramma’s.  Jaarlijks worden schoolconcerten gegeven door de docenten. De docenten en het bestuur hebben ervaring met subsidieaanvragen en de ontwikkeling van programma’s die voor subsidie in aanmerking komen.  Zie ook Voor Scholen

De Stichting Culturele Vorming Heuvelrug

De activiteiten van de Heuvelrug Muziekschool worden georganiseerd vanuit de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug. Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk bewoners van de gemeente te inspireren om muziekonderwijs te volgen.  De stichting laat muzieklessen verzorgen voor jong en oud in de regio Zuid-Oost Utrecht. Dit gebeurt door het contact tot stand te brengen tussen de docent en de cursist. De cursist heeft, nadat dit contact is gelegd, een rechtstreekse relatie met de docent. Meer informatie over de stichting vind je hier.