Open Dag op zaterdag 11 maart

Op zaterdag 11 maart opent de muziekschool tussen 13.00 uur en 17.00 uur de
deuren van het Cultuurhuis tijdens de jaarlijkse open dag. In de Raadzaal,
bibliotheek, Cantina en lesruimtes van de school kunnen belangstellenden
kennismaken met de verschillende instrumenten en docenten.

Om 13.00 uur kun je genieten van een kort verhaal waarbij de docenten muziek
maken. Dit muziekverhaal wordt in de week voorafgaande aan de open dag ook
op een aantal basisscholen gespeeld.

Na het verhaal zal er op een feestelijke manier aandacht besteed worden aan
het lustrumjaar van de school, want we bestaan maar liefs 35 jaar! Ons
vernieuwde logo zal officieel onthuld worden en er is een gezellige verrassing.
Vervolgens kan iedereen die dat wil tot 15.00 uur de instrumenten uitproberen
en de docenten ontmoeten.

Als kers op de taart organiseren we om 15.00 uur een Workshop Jazz/Pop
(improvisatie) en aansluitend een Jamsession vanaf 16.00 uur.
Bij de workshop studeren docenten een aantal muziekstukken in met
muzikanten die hierin geïnteresseerd zijn. Met deze stukken opent de workshop
vanaf 16.00 uur de jamsession en hierna kan er uiteraard door iedereen gejamd
worden! Instrumenten als een drumstel, piano/keyboards, percussie en een
zanginstallatie zijn natuurlijk aanwezig. Ben je een blazer, violist, gitarist of wat
dan ook, dan natuurlijk graag je eigen instrument meenemen!
Uiteraard kun je ook komen kijken bij de workshop en/of luisteren bij de
aansluitende Jamsession.

Wil je deelnemen aan de workshop dan kun je je per email inschrijven bij
Robert Prinsen. Hierbij graag even je naam, leeftijd, instrument, hoe lang je
ongeveer muziek maakt en eventuele muzikale interesses vermelden. Ook
verdere vragen of opmerkingen zijn mogelijk.

Muzikanten van alle leeftijden, niveaus en op verschillende instrumenten zijn
welkom! Ook publiek is van harte welkom. Op deze manier hopen wij een leuke
en muzikale afsluiting van deze Open Dag te maken!